Abeko Top
STARTSIDAN


 Körkort

Truck och maskinförarutbildningar enligt TLP 10

Låglyftande truckar, höglyftande ledtruck & motviktstruckar mfl.

Kurstid

Kursen omfattar 1-5 dagar. (Tidsåtgång kan variera beroende av tidigare erfarenhet).

Syfte/mål

Kursen följer den Läroplan (TLP 10) som utarbetats av arbetsmarknadens parter och i samråd med Arbetsmiljöverket. Syftet med denna grundutbildning är:

• Ökad säkerhet
• Höjd kompetens
• Förbättrad effektivitet
• Sänkta Kostnader
• Minskade personskador

Kursen omfattar såväl teoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning. Ur innehållet:

• Trucktyper
• Truckens konstruktion
• Ergonomi
• Truckens arbetssätt
• Daglig Tillsyn
• Material- och godshantering
• Trafiklagstiftning
• Arbetarskydd
• Farligt gods
• Teoretiskt slutprov

Kunskaper och tillstånd AFS 2006:5

18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Till 18 § Arbetsmiljölagen anger i 3 kap. 3 § att ”Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet”. En lämplig utbildning för truckförare är den som följer den läroplan som utarbetats i samverkan mellan arbetsmarkna-dens parter och branschorganisationer.
Det är viktigt att utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i truckanvändning. Det är även angeläget att utbildningen anpassas till de arbetsuppgifter som föraren förväntas ha efter avslutad utbildning.
Repetitions- och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en fortbildningskurs vid större förändringar i arbetet. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering,
riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.

ABEKO SERVICE AB 2013 • 08-191976 • info@abekoservice.se
 

 

 
CESAB TRUCKAR
ABEKO TRUCKAR
MANITOU TRUCKAR
BEGAGNAT
UTHYRNING
LEASING
FÖRARUTBILDNING
BATTERIER/TILLBEHÖR
MILJÖ
OM ABEKO SERVICE AB
KONTAKT