Abeko Top
STARTSIDAN


 Miljö

ABEKO SERVICE ARBETAR MILJÖMEDVETET

Vi arbetar med produkter med bästa miljöegenskaper och som mäter högsta effektiviseringskrav.
Vi underhåller produkter på ett sådant sätt att minsta miljöpåverkan uppnås.

Att tänka kretsloppsprincipen och välja miljöanpassat och återanvändbart material i största möjliga mån.
Miljöfarligt avfall hanteras och tas om hand med största försiktighet och sorteras enligt särskilda rutiner.

Att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos de anställda, samt ständigt försöka förbättra miljöarbetet med målsättning att bidra till att skapa en renare miljö.

 

ABEKO SERVICE AB 2013 • 08-191976 • info@abekoservice.se
 

 

 
CESAB TRUCKAR
ABEKO TRUCKAR
MANITOU TRUCKAR
BEGAGNAT
UTHYRNING
LEASING
FÖRARUTBILDNING
BATTERIER/TILLBEHÖR
MILJÖ
OM ABEKO SERVICE AB
KONTAKT