Leasing
av truckar

INTRESSERAD AV ATT LEASA DIN TRUCK?
Ett komplement till köp är leasing av våra truckar.

Varför leasing?

Ett komplement till köp är leasing av våra truckar.
Leasing är en form av långtidshyra, där finansbolaget äger objektet och du nyttjar det. Du binder inte kapital företaget låser inte upp sitt kreditutrymme. Pengarna kan användas där de bättre behövs eller ger större avkastning.

En annan fördel är att hela avgiften är avdragsgill leasingavgiften är avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Den är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna Vi kan i samarbete med finansbolag skräddary en finaniering som passar dig.

Vi samarbetar med DNB Finans AS.